1
 
ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-168/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

 

Осигурање имовине У-174/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

 

Пољопривредне машине Д-140/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и спецификација

jn1 Образац структуре цене

jn1 Подаци о предмету набавке

 

Гориво Д-122/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и спецификација

jn1 Образац структуре цене

jn1 Критеријуми за доделу уговора

 

Пољопривредне машине Д-144/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Опис и спецификација

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Одлука

Моторна возил Д-137/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

 

Осигурање лица У-102/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Обавештење о изменама и допунама

 

Услуга уградње ГПС уређаја за сателитско праћење и даљински мониторинг

У-87/2021

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

Електрична енергија Д-74/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-50/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-49/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-3/2021-О

jn1 Техничка спецификација

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

ХТЗ опрема Д-44/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Образац структуре цене

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Модел уговора

 

Резервни делови за путничка возила Д-42/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Образац структуре цене

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Модел уговора

 

Пољопривредне машине Д-6/2021-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Техничка спецификација

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора