1
 
ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Основно и каско осигурање У-66/2020-О

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Техничка спецификација

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

 

Mобилна телефонија У-39/2020-О

jn1Техничке карактеристике

jn1Опис и спецификације предмета

jn1Подаци о предмету јавне набавке

jn1Модел уговора

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-23/2020-О

jn1 Техничке карактеристике

jn1 Опис и спецификације предмета

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Образац трошкова припреме понуде

jn1 Модел уговора