ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Скупштина предузећа

Иван Јездимировић, председник
ivan.jezdimirovic@kolubarausluge.rs

Марко Гавриловић, члан
marko.gavrilovic@kolubarausluge.rs

Зоран Милановић, члан
zoran.milanovic@kolubarausluge.rs

Михаило Стевановић, члан
mihailo.stevanovic@kolubarausluge.rs

Немања Ивановић, члан
nemanja.ivanovic@kolubarausluge.rs

Руководство

Саша Јовичић, директор
sasa.jovicic@kolubarausluge.rs

Живко Панић, извршни директор за организационо-техничке послове
zivko.panic@kolubarausluge.rs

Драгица Јанковић, извршни директор за послове економске струке
dragica.jankovic@kolubarausluge.rs

Кабинет директора
Лазаревац, Јанка Стајчића 1б
011 8110 014
011 8110 015
office@kolubarausluge.rs

Централа дирекције
Лазаревац, Јанка Стајчића 1б
011 8110 016
011 8110 017
011 8110 169

Комерцијала
011 8110 016
komercijala@kolubarausluge.rs

Стрелиште и Центар за обуку Тамнава
011 8161 799
069 8525 930
- Филип Жакула, руководилац Стрелишта
streliste@kolubarausluge.rs

Заштита и обезбеђење
069 8526 082 - Живко Матијашевић, професор одбране и заштите
руководилац ПЈ Заштита и обезбеђење
obezbedjenje@kolubarausluge.rs

Чишћење и одржавање
069 8526 054 - Војислав Филиповић, руководилац ПЈ Чишћење и одржавање higijena@kolubarausluge.rs

Биолошка рекултивација
069 8526 032 - Миодраг Милосављевић, дипломирани агроекономиста
руководилац ПЈ Биолошка рекултивација, пољопривредна производња на рекултивисаним површинама и заштита и унапређење животне средине
poljoprivreda@kolubarausluge.rs

Биолошка рекултивација
Вреоци
011 8145 717
069 8526 044 - Александар Ракић, руководилац Одељења за биолошку рекултивацију
hortikultura@kolubarausluge.rs

Шумски расадник
Барошевац
011 8123 333, лок. 1126
069 8526 045 - Ивана Ракић, дипл. инжењер за шумарство
rasadnik@kolubarausluge.rs

Сертификација у области приватног обезбеђења
069 8525 921 - Љиљана Дубоњић, стручни сарадник за послове обезбеђења
ljiljana.dubonjic@kolubarausluge.rs

Синдикална организација
011 8128 100

Стандарди
standardi@kolubarausluge.rs

Маркетинг
069 8525 924 - Нина Фуртула
marketing@kolubarausluge.rs