1
 
ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Здравствени преглед запослених У-166/2022-О

jn1 Техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Подаци о предмету набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

Моторна возила Д-164/2022-О

 

jn1 Опис и спецификција предмета

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-133/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Техничка спецификација

jn1 Образац структуре цене

 

ХТЗ опрема Д-160/2022-О

jn1Прва страна конкурсне документације

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

 

Осигурање имовине У-128/2022-О

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Техничка спецификација

 

Моторна возила Д-113/2022-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и спецификација предмета

 

Пољопривредне машине Д-107/2022-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и спецификација предмета

 

Гориво Д-94/2022-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и спецификација предмета

 

Здравствени прегледи запослених У-106/2022-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Електрична енергија Д-73/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и спецификација предмета

 

Моторна возила Д-57/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Техничка спецификација

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-34/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

 

Пољопривредне машине Д-26/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и спецификација предмета

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-15/2022-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Модел уговора

jn1 Техничка спецификација

jn1 Образац структуре цене

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-22/2022-О

jn1Опис и техничка спецификација

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

 

Резервни делови за путничка возила Д-21/2022-О

jn1Опис и техничка спецификација

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

 

Здравствени прегледи запослених У-17/2022-О

jn1Опис и спецификација

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

 

ХТЗ опрема Д-3/2022-О

jn1 Опис и спецификација

jn1 Техничка спецификација

jn1 Модел уговора

jn1 Обрзац структуре цене