ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 
У предузећу „Колубара-Услуге“ д.о.о. примењују се међународно признати стандарди ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом) и ISO 14001 (систем заштите животне средине), а предано се ради и на сертификацији за стандард OHSAS 18001 (безбедност и заштита на раду).
Наш систем квалитета је потпуно интегрисан и омогућава нам системско праћење, мерење и анализу процеса ради сталног побољшања услуга и задовољења потреба корисника. Ефективним и ефикасним управљањем квалитетом пословања стекли смо кредибилитет и осигурали конкурентност на тржишту. Послујући у складу са међународним стандардима, тежимо да повећамо продуктивност, не занемарујући принципе одрживог развоја.  
Доследно спровођење захтева стандарда представљаће и убудуће приоритет наше пословне политике.

СЕРТИФИКАТИ

 

sert. 1sert. 2