1
 
ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

ХТЗ опрема Д-73/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Образац структуре цене - Партија 2

jn1 Образац структуре цене - Партија 1

 

Резервни делови за путничка возила Д-55/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Критеријуми за доделу уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Подаци о предмету набавке

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-40/2023-О

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Прва страна конкурсне документације

 

Пољопривредне машине Д-39/2023-О

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Опис и техничка спецификација

jn1Одлука о додели уговора

 

Пољопривредне машине Д-35/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

jn1 Критеријуми за доделу уговора

jn1 Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-19/2023-O

jn1 Обавештење и изменама или додатним информацијама

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Подаци о предмету набавке

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

 

Мобилни телефони Д-2/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

 

Резервни делови за путничка возила Д-20/2023-О

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

 

Пољопривредне машине Д-190/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

 Оружје и опрема за оружје Д-183/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Основно и каско осигурање возила Д-6/2023-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Модел уговора

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-5/2023-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Модел уговора

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-13/2023-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Модел уговора

jn1 Одлука о покретању отвореног поступка

 

Резервни делови за путничка возила Д-175/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Образац структуре цене

 

Пољопривредне машине Д-173/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Опис и спецификација предмета

jn1Модел уговора

 

Пољопривредне машине Д-171/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1Техничка спецификација

jn1Подаци о предмету набавке

jn1Образац структуре цене

jn1Модел уговора

 

Здравствени преглед запослених У-166/2022-О

jn1 Техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Подаци о предмету набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

 

Моторна возила Д-164/2022-О

 

jn1 Опис и спецификција предмета

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-133/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Техничка спецификација

jn1 Образац структуре цене

 

ХТЗ опрема Д-160/2022-О

jn1Прва страна конкурсне документације

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

 

Осигурање имовине У-128/2022-О

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Техничка спецификација

 

Моторна возила Д-113/2022-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и спецификација предмета

 

Пољопривредне машине Д-107/2022-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и спецификација предмета

 

Гориво Д-94/2022-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и спецификација предмета

 

Здравствени прегледи запослених У-106/2022-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Модел уговора

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Електрична енергија Д-73/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и спецификација предмета

 

Моторна возила Д-57/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Техничка спецификација

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-34/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

 

Пољопривредне машине Д-26/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и спецификација предмета

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-15/2022-О

jn1 Прва страна конкурсне документације

jn1 Модел уговора

jn1 Техничка спецификација

jn1 Образац структуре цене

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-22/2022-О

jn1Опис и техничка спецификација

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

 

Резервни делови за путничка возила Д-21/2022-О

jn1Опис и техничка спецификација

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

 

Здравствени прегледи запослених У-17/2022-О

jn1Опис и спецификација

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

 

ХТЗ опрема Д-3/2022-О

jn1 Опис и спецификација

jn1 Техничка спецификација

jn1 Модел уговора

jn1 Обрзац структуре цене