ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Скупштина Предузећа
Маријана Милић - председник
Мирко Перовић - члан скупштине
Дино Сивац-члан скупштине

Директор
Иван Јездимировић, дипл. машински инжењер

Директор за техничко-организационе послове
Филип Жакула, дипломирани економиста

Руководилац сектора за економске послове
Душан Бранковић, дипломирани економиста

Руководилац сектора за правне, кадровске и опште послове
Дарко Фуртула, дипломирани правник