ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Руководство

Иван Јездимировић, директор
ivan.jezdimirovic@kolubarausluge.rs

Филип Жакула, директор за техничко-организационе послове
filip.zakula@kolubarausluge.rs

Душан Бранковић, извршни директор за послове економске струке
dusan.brankovic@kolubarausluge.rs

Кабинет директора
Лазаревац, Јанка Стајчића 1б
011 8110 014
011 8110 015
office@kolubarausluge.rs

Централа дирекције
Лазаревац, Јанка Стајчића 1б
011 8110 016
011 8110 017
011 8110 169

Комерцијала
011 8110 016
komercijala@kolubarausluge.rs

Стрелиште и Центар за обуку Тамнава
069 8526 100

streliste@kolubarausluge.rs

Заштита и обезбеђење
069 8525 944 - Бојан Настић
руководилац ПЈ Заштита и обезбеђење
obezbedjenje@kolubarausluge.rs

Чишћење и одржавање
069 8526 110 - Милош Орловић, руководилац ПЈ Чишћење и одржавање higijena@kolubarausluge.rs

Биолошка рекултивација и заштита животне средине
069 8526 054 - Војислав Филиповић, руководилац Биолошке рекултивације и заштите животне средине
vojislav.filipovic@kolubarausluge.rs

Пољопривредна производња
069 8525 967 - Радован Грбић, дипл. инжењер пољопривреде
руководилац одељења Пољопривредна производња
poljoprivreda@kolubarausluge.rs

Биолошка рекултивација
Вреоци
069 8526 003 - Владислав Васиљевић, дипл. инжењер шумарства
руководилац одељења Биолошка рекултивација
069 8526 009
hortikultura@kolubarausluge.rs

Шумски расадник
Барошевац
011 8123 333, лок. 1126
069 8526 045 - Ивана Ракић, дипл. инжењер за шумарство
rasadnik@kolubarausluge.rs

Сертификација у области приватног обезбеђења
069 8525 921 - Љиљана Дубоњић, стручни сарадник за послове обезбеђења
ljiljana.dubonjic@kolubarausluge.rs

Дарко Фуртула, овлашћено лице за пријем захтева за заштиту од злостављања на раду

Љубица Панић, лице за подршку ради превенције злостављања и препознавања злостављања на раду

Синдикална организација
011 8128 100

Стандарди
standardi@kolubarausluge.rs

Маркетинг
069 8525 951 - Гордана Мирковић
marketing@kolubarausluge.rs