1
 
ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Електрична енергија Д-74/2024-О

jn1Модел уговора

jn1Образац и структура цене

jn1Опис и техничка спецификација

Пољопривредне машине Д-73/2024-О

jn1Модел уговора

jn1Образац и структура цене

jn1Техничка сецификација

ХТЗ опрема Д-67/2024-О

jn1Модел уговора

jn1Образац и структура цене - партија 3

jn1Образац и структура цене - партија 2

jn1Образац и структура цене - партија 1

jn1Опис и техничка спецификација

jn1Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

jn1Подаци о предмету набавке

jn1Упуство понуђачима како да сачине понуду

 

Пољопривредне машине Д-64/2024-O

jn1Модел уговора

jn1Образац и структура цене

jn1Техничка спецификација

jn1Прва страна конкурсне документације

Пољопривредне машине Д-53/2024-O

jn1Модел уговора

jn1Образац и структура цене

jn1Техничка спецификација

 

Машина за шумарство Д-61/2024-O

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Прва страна конкурсне документације

jn1Подаци о предмету набавке

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-12/2024-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

Резервни делови за путничка возила Д-43/2024-O

jn1Модел уговора

jn1Образац и структура цене

jn1Техничка спецификација

jn1Подаци о предмету набавку

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-40/2024-О

 

jn1Модел уговора

jn1Образац и структура цене

jn1Техничка спецификација

jn1Прва страна конкурсне документације

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-14/2024-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац и структура цене

jn1 Техничка спецификација

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-13/2024-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац и структура цене

jn1 Техничка спецификација

 

 

Основно и каско осигурање возила У-10/2024-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Техничка спецификација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-7/2024-О

 

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Техничка спецификација

jn1Прва страна конкурсне документације

 

Здравствени прегледи запослених У-211/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Техничка спецификација

 

Моторна возила Д-198/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-203/2023-О

jn1 Обавештење о изменама или додатним информацијама

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-194-2023-O

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Техничка спецификација

jn1Прва страна конкурсне документације

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-172/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац струкуре цене

jn1 Техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-163/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац струкуре цене

jn1 Техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

ХТЗ опрема Д-161 /2023-О

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Опис и спецификација предмета

jn1Подаци о предмету набавке

 

Пољопривредне машине Д-157/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Подаци о предмету набавке

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Пољопривредне машине Д-156/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Подаци о предмету набавке

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Осигурање имовине Д-153-2023-O

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Прва страна конкурсне документације

 

Резервни делови за путничка возила Д-138/2023-O

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Опис и спецификација предмета

jn1Прва страна конкурсне документације

 

Пољопривредне машине Д-125/2023-О

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Опис и спецификација предмета

jn1Техничка спецификација

jn1Прва страна конкурсне документације

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-121/2023-О

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Опис и спецификација предмета

jn1Техничка спецификација

jn1Прва страна конкурсне документације

 

Хемисјка средства за чишћење и одржавање хигијене Д-122/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Техничка спецификација

 

Осигурање лица У-104/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Машина за шумарство Д- 111/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Моторна возила Д-105/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Здравствени прегледи запослених У-91/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Техничка спецификација

jn1 Подаци о предмету јавне набавке

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Гориво Д-86/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Техничка спецификација

 

Пољопривредне машине Д-85/2023-O

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Опис и спецификација предмета

jn1Подаци о предмету набавке

jn1Прва страна конкурсне документације

 

Електрична енергија Д-75/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

ХТЗ опрема Д-73/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Опис и спецификација предмета

jn1 Образац структуре цене - Партија 2

jn1 Образац структуре цене - Партија 1

 

Резервни делови за путничка возила Д-55/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Критеријуми за доделу уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Подаци о предмету набавке

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-40/2023-О

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Прва страна конкурсне документације

 

Пољопривредне машине Д-39/2023-О

jn1Модел уговора

jn1Образац структуре цене

jn1Опис и техничка спецификација

jn1Одлука о додели уговора

 

Пољопривредне машине Д-35/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

jn1 Критеријуми за доделу уговора

jn1 Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-19/2023-O

jn1 Обавештење и изменама или додатним информацијама

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Подаци о предмету набавке

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

 

Мобилни телефони Д-2/2023-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

 

Резервни делови за путничка возила Д-20/2023-О

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

 

Пољопривредне машине Д-190/2022-О

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

 Оружје и опрема за оружје Д-183/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Модел уговора

jn1 Образац структуре цене

jn1 Техничка спецификација

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Основно и каско осигурање возила Д-6/2023-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Модел уговора

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-5/2023-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Модел уговора

jn1 Прва страна конкурсне документације

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-13/2023-О

jn1 Образац структуре цене

jn1 Опис и техничка спецификација

jn1 Модел уговора

jn1 Одлука о покретању отвореног поступка