ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Вода за пиће у поликарбонатским боцама У-26/2014-О

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

jn1 Одговор - 12.1.2015.

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор - 26.12.2014.

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Столарски материјал Д-65/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Браварски материјал Д-54/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Новогодишњи пакетићи Д-55/2014-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Новогодишњи пакетићи Д-41/2014-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Жица за балирање секундарних сировина Д-45/2014-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Водоводни и канализациони материјал Д-49/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уљa и мазива Д-28/2014-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Питање и одговор - 13.11.2014.

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Муниција и опрема за стрељаштво Д-38/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

jn1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за теретна возила (преговарачки поступак) Д-42/2014-П

jn1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

jn1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

jn1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

jn1 Oбавештење о обустави преговарачког поступка

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Обавештење о покретању преговарачког поступка

jn1 Конкурсна документација

 

Боје и лакови Д-37/2014-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Електроматеријал Д-36/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одговор на питање - 31.10.2014.

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Рачунари и рачунарска опрема Д-25/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

jn1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Оружје и опрема за стрељаштво Д-21/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

jn1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

jn1 Питање и одговор - 1.10.2014.

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Питање и одговор по јавној набавци Д-21/2014-МВ

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Шрафовска роба и брусне плоче Д-34/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-12/2014-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Конкурсна документација - пречишћен текст

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Позив за подношење понуде

jn1 Конкурсна документација

 

Штампани материјали Д-15/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Камион Д-31/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Услуге мобилне телефоније У-1/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда- 6.08.2014.

jn1 Конкурсна документација- пречишћен текст- 1.08.2014.

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Тонери за фотокопир апарате и штампаче Д-14/2014-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2

jn1 Обавештење о закљученом уговору за партију 1

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Питања и одговори везани за јавну набавку број Д-14/2014-О

1. jn1 2. jn1

 

Резервни делови за теретна возила Д-19/2014-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Канцеларијски материјал Д-16/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Камион Д-9/2014-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка јавне набавке

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

jn1 Измена и допуна конкурсне документације

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за тримере и косачице Д-13/2014-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Питања и одговори везани за јавну набавку број У-1/2014-МВ

1.jn1 2. jn1 3. jn1 4.jn1 5.jn1 6.jn1

 

Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку број У-1/2014-М

jn1 06.08.2014.

jn1 01.08.2014.

jn1 28.07.2014.

jn1 25.07.2014.

 

 

2024/ 2023/ 2022/2021/ 2020/2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015/ 2014.