ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

ХТЗ опрема Д-308/2016-О

jn1 Одлука о обустави отвореног поступка

jn1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1Одговор на питање

jn1Измене и допуне конкурсне документације

jn1Одговор на питање

jn1Одговор на питање

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор на питање

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

Осигурање возила У-314/2016-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-339/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за рекултивацију Д-334/2016-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка јавне набавке

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Мобилна телефонија У-234/2016-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Одговор 06.10.2016.

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Одговор

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи

за воћарство Д-225/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Позив за подношење понуда

jn1Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи

за ратарство Д-226/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Позив за подношење понуда

jn1Конкурсна документација

 

Семена пољопривредних житарица Д-224/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Гориво Д-170/2016-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-196/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за пољопривреду Д-152/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машина за глинене голубове Д-176/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Извођење грађевинско-браварских радова Р-137/2016-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Оружје и опрема за оружје Д-160/2016-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Одлука о обустави поступка

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Oсигурање лица У-154/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Одговор на питање

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Гориво Д-100/2016-О

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Одлука о обустави отвореног поступка

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор

jn1 Обавештење о продужењу рока

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Електрична енергија Д-87/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Услуга прибављања доказа о психофизичкој способности У-110/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-75/2016-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

jn1 Обавештење о обустави поступка за Партију 2

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор на питање

jn1 Обавештење о продужењу рока

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и сродни производи за воћарство

Д-53/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Семена пољопривредних житарица Д-43/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди, и остали сродни производи за ратарство Д-44/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Одржавање кадровског програма У-35/2016-П

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Одговор

jn1 Конкурсна документација

jn1 Обавештење о покретању поступка

 

Услуга праћења ГПС уређаја за сателитско праћење и даљински мониторинг

У - 28/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Одговор

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Периодични преглед запослених У-18/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

jn1 Одговор

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Одговор

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-9/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Обнова сертификата по СРПС А.Л2.002:2015 У-31/2016-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

2023/ 2022/2021/ 2020/2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015/ 2014.