ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-299/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Осигурање возила У-289/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Теретно возило до 3.5 тоне Д-271/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

jn1Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Оружје и опрема за оружје Д-286/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2

jn1 Обавештење о закљученом уговору за партију 1

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди и остали сродни производи за ратарство

Д-235/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Гориво Д-197/2017-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди и остали сродни производи за ратарство

Д-130/2017-МВ

jn1 Обавештње о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Услуга набавке и дистрибуције воде
У-207/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Осигурање имовине У-194/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Одговор

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока

jn1 Одговор на питање

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди и остали сродни производи за ратарство

Д-196/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива за пољопривредну производњу Д-195/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за хигијену Д-190/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива за биолошку рекултивацију Д-188/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-176/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Обавештење о промени рока

jn1 Измена и допуна

jn1 Одговор на питања

jn1Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Осигурање лица У-158/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Уља и мазива за биолошку рекултивацију Д-160/2017-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Одлука о обустави поступка

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Уља и мазива за пољопривредну производњу Д-148/2017-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Прибављање доказа о психофизичкој способности за раднике обезбеђења

У-121/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

Машине за биолошку рекултивацију Д-138/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Електрична енергијa Д-131/2017-МB

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Теренско возило Д-104/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди и остали сродни производи за ратарство

Д-24/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди и остали сродни производи за воћарство

Д-62/2017-МВ

jn1 Oбавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Одржавање кадровског програма У-73/2017-П

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

jn1 Обавештење о покретању поступка

 

Минерална ђубрива, пестициди и остали сродни производи за ратарство

Д-61/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за моторне косе, косачице, моторне тестере, мотокултиваторе и друге машине Д-41/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна доументација

 

Уља и мазива за пољопривредну производњу Д-34/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за пољопривреду Д-32/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна доументација

 

Уља и мазива за биолошку рекултивацију Д-33/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди и остали сродни производи за воћарство

Д-44/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-25/2017-МВ

jn1 Oбавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-1/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Одговор

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-308/2016-О

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Одлука о обустави отвореног поступка

jn1Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1Одговор на питање

jn1Измене и допуне конкурсне документације

jn1Одговор на питање

jn1Одговор на питање

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор на питање

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

 

2023/ 2022/2021/ 2020/2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015/ 2014.