ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Осигурање возила - основно и каско У-261/2018-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Oдлука о додели уговора

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор на питање

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за моторне косе, косачице, моторне тестере, мотокултиваторе и друге машине Д-253/2018-МВ

jn1 Oбавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Мобилна телефонија У-222/2018-МВ

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Одговор

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Систематски преглед жена У-201/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Семена пољопривредних житарица Д-186/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива за биолошку производњу Д-213/2018-МВ

jn1 Oбавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Бела техника Д-170/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Одговор

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи за ратарство Д-183/2018/МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-154/2018-МВ

jn1 Одлука о измени уговора - партија 1

jn1 Обавештење о обустави поступка - партија 2

jn1 Одлука о обустави поступка - партија 2

jn1 Одлука о додели уговора - партија 1

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Осигурање имовине У-193/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-175/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Гориво Д-165/2018-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-177/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи за воћарство Д-184/2018-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива за пољопривредну производњу Д-160/2018- МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за моторне косе, косачице, моторне тестере, мотокултиваторе и друге машине Д-144/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

Машине за пољопривреду Д-132/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Канцеларијски намештај Д-88/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Oдлука о додели уговора

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Теренско возило Д-133/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Осигурање лица У-151/2018-МВ

jn1 Oбавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

jn1 Позив за подношење понуда

 

ХТЗ опрема Д-121/2018-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Oдлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Периодични прегледи запослених службеника обезбеђења који рукују ватреним оружјем У-61/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Електрична енергија Д-108/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Одржавање кадровског програма У-65/2018-П

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за моторне косе, косачице, моторне тестере, мотокултиваторе и друге машине Д-87/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-111/2018-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Одлука о обустави поступка

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-86/2018-МВ

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-70/2018-МВ

jn1 Одлука о обустави поступка

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Одговор

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива за биолошку производњу Д-49/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-50/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи за ратарство Д-20/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Семена пољопривредних житарица Д-17/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива за пољопривредну производњу Д-21/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Одговор на питање

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за моторне косе, косачице, моторне тестере, мотокултиваторе и друге машине Д-1/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-299/2017-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-299/2017-МВ

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

 

2023/ 2022/2021/ 2020/2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015/ 2014.