1
 
ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

Основно и каско осигурање У-66/2020-О

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-23/2020-О

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

1 Конкурсна документација

 

Mобилна телефонија У-39/2020-О

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

1 Конкурсна документација

 

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи за пољопривредну производњу Д-154/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Осигурање имовине У-149/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуде

jn1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-111/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору - партија 1

jn1 Обавештење о закљученом уговору - партија 2

jn1 Обавештење о закљученом уговору - партија 3

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Обавештење о продужењу рока

jn1 Измена конкурсне документације

jn1 Одговор на питање

jn1Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Здравствени прегледи запослених У-119/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору - партија 1

jn1 Обавештење о закљученом уговору - партија 2

jn1 Обавештење о закљученом уговору - партија 3

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Eлектрична енергија Д-79/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива за биолошку рекултивацију Д-81/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Обавештење о продужетку рока

jn1 Одговор на питање

jn1Измене и допуне

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Гориво Д-107/2020-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Осигурање лица У-110/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Позив за подношење понуда

jn1Конкурсна документација

 

Резервни делови за моторне косе,косачице,моторне
тестере,мотокултиваторе и друге машине Д-85/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива Д-77/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива за теретни програм Д- 78/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуде

jn1 Конкурсна документација

 

Путничка возила Д-73/2020-О

jn1 Oбавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Теренска возила Д-72/2020-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Одржавање кадровског програма У-55/2020-П

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за пољопривреду Д-46/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Теретна возила Д- 26/2020-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Канцеларијски материјал Д-61/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди итд. Д-5/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-42/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-34/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Осигурање возила Д-277/2020-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Измене и допуне

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

Канцеларијски материјал Д-272/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива Д-261/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива Д-248/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

jn1Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за моторне косе, косачице, моторне тестере, мотокултиваторе и друге машине Д-237/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Електронска евиденција У-211/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Набавка моторних возила Д-212/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Измене и допуне

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултиваију Д-217/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за пољопривреду Д-196/2019-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Канцеларијски материјал Д-201/2019-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

Машине за биолошку рекултивацију Д-198/2019-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива и пестициди Д-192/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Одговор

jn1Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Услуга преправке оружја У-182/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Осигурање имовине У-155/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Услуга набавке и дистрибуције воде Д-153/2019-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива за биолошку рекултивацију Д-113/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Гориво Д-98/2019-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Набавка моторних возила Д-126/2019-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-111/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору - партија 1

jn1 Обавештење о закљученом уговору - партија 2

jn1Одлука о додели уговора

jn1 Одговор

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за косе и др. машине Д-144/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за хигијену Д-129/2019-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи за пољопривредну производњу Д-123/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Осигурање лица У-105/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Oдлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-106/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Електрична енергија Д-94/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за моторне косе, косачице, моторне тестере, мотокултиваторе и друге машине Д-86/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уље и мазива Д-60/2019-МВ

jn1Обавештење о обустави поступка

jn1 Одлука о обустави поступка

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Уља и мазива за пољопривреду Д-59/2019-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Oдлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Одржавање кадровског програма У-51/2019-П

jn1 Oбавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-54/2019-МВ

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за пољопривреду Д-65/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-53/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за моторне косе, косачице, моторне тестере, мотокултиваторе и друге машине Д-33/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Канцеларијски материјал Д-12/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Здравствени прегледи запослених У-4/2019-МВ

jn1 Oбавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи за пољопривредну производњу Д-20/2019-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Мобилна телефонија У-222/2018-МВ

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Одговор

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Измене и допуне конкурсне документације

jn1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

Машине за пољопривреду Д-17/2019-МВ

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Oдлука о обустави поступка

jn1 Одговор

jn1 Позив за подношење понуда

jn1 Конкурсна документација

 

2023/ 2022/2021/ 2020/2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015/ 2014.