1
 
ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

 Пољопривредне машине Д-190/2022-О

jn1 Обавештење о обустави поступка

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

 Оружје и опрема за оружје Д-183/2022-О

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-175/2022-О

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-173/2022-О

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-171/2022-О

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Здравствени преглед запослених У-166/2022-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Моторна возила Д-164/2022-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-133/2022-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-160/2022-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Осигурање имовине У-128/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Моторна возила Д-113/2022-О

jn1 Oбавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-107/2022-О

jn1 Oбавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Гориво Д-94/2022-О

jn1 Oбавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Здравствени прегледи запослених У-106/2022-О

jn1 Oбавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

1 Конкурсна документација

 

Електрична енергија Д-73/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

1 Конкурсна документација

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-34/2022-О

jn1 Oбавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Моторна возила Д-57/2022-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-26/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-15/2022-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-22/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-21/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Здравствени прегледи запослених У-17/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-3/2022-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-168/2021-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Осигурање имовине У-174/2021-О

jn1 Oбавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-140/2021-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Гориво Д-122/2021-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Моторна возила Д-137/2021-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Осигурање лица У-102/2021-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-144/2021-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

jn1 Конкурсна документација

 

Услуга уградње ГПС уређаја за сателитско праћење и даљински мониторинг

У-87/2021

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-6/2021-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Електрична енергија Д-74/2021-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-50/2021-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-49/2021-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-3/2021-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-44/2021-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Основно и каско осигурање У-66/2020-О

jn1 Oбавештење о закљученом уговору

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-42/2021-О

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Машине за биолошку рекултивацију Д-23/2020-О

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

1 Конкурсна документација

 

Mобилна телефонија У-39/2020-О

jn1Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о додели уговора

1 Конкурсна документација

 

 

 

 

 

2023/ 2022/2021/ 2020/2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015/ 2014.