1
 
ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-194-2023-O

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-203/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1 Jавни позив - исправка

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

Моторна возила Д-198/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Здравствени прегледи запослених У-211/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-163/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-172/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Осигурање имовине Д-153-2023-O

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-161 /2023-О

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-157/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-156/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-138/2023-O

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-125/2023-О

jn1 Обавештење о закљученом уговору

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Гориво Д-86/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

jn1 Одлука о покретању поступка

1 Конкурсна документација

 

Осигурање лица У-104/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

1 Конкурсна документација

 

Машина за шумарство Д- 111/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Здравствени прегледи запослених У-91/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-121/2023-О

jn1Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Хемисјка средства за чишћење и одржавање хигијене Д-122/2023-О

jn1 Јавни позив

1 Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-85/2023-O

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

jn1 Одлука о покретању поступка

1 Конкурсна документација

 

Електрична енергија Д-75/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

1 Конкурсна документација

 

Моторна возила Д-105/2023-О

jn1 Јавни позив

jn1 Одлука о покретању поступка

1 Конкурсна документација

 

ХТЗ опрема Д-73/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

jn1 Одлука о покретању поступка

1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-55/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-39/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-13/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-40/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-5/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-19/2023-O

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-20/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-35/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Основно и каско осигурање возила Д-6/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Мобилни телефони Д-2/2023-О

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024/ 2023/ 2022/2021/ 2020/2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015/ 2014.