1
 
ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

ХТЗ опрема Д-73/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

jn1 Одлука о покретању поступка

1 Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-85/2023-O

jn1Јавни позив

jn1Одлука о покретању поступка

1 Конкурсна документација

 

Електрична енергија Д-75/2023-О

jn1 Одлука о покретању поступка

1 Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-55/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-39/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о додели уговора

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-13/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Минерална ђубрива, пестициди, хербициди и остали сродни производи Д-40/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Прибор за чишћење и одржавање хигијене Д-5/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене Д-19/2023-O

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1Одлука о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Резервни делови за путничка возила Д-20/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Пољопривредне машине Д-35/2023-О

jn1Обавештење о додели уговора

jn1 Одлука о додели уговора

jn1 Одлука о покретању поступка

jn1Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Основно и каско осигурање возила Д-6/2023-О

jn1 Обавештење о додели уговора

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

Мобилни телефони Д-2/2023-О

jn1 Јавни позив

1Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/ 2022/2021/ 2020/2019/ 2018/ 2017/ 2016/ 2015/ 2014.