ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

ОБУКА РАДНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА НА СТРЕЛИШТУ ТАМНАВА

11. јул 2016.

У просторијама Стрелишта и Центра за обуку „Тамнава“ одржава се Основна стручна обука по програму стручне обуке за вршење физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана. Обука се састоји од теоријског дела у трајању од 11 дана и вежби самоодбране које трају 6 дана.

12 

Прва група службеника обезбеђења „Колубара-Услуга“ данас полаже стручни испит пред петочланом Комисијом за полагање стручног испита МУП. Наиме, стручни испит се састоји од четири области у теоријском делу и одржава се у малој пуцаони, док се практични део самоодбране изводи у великој пуцаони. 

По положеном стручном испиту, службеници обезбеђења добијају уверење од МУП-а, које заједно са осталом потребном документацијом прилажу  МУП-у као захтев за издавање лиценце за вршење послова физичко-техничког обезбеђења. Лиценца се издаје на период од 5 година и у форми је личне карте.

По Закону о приватном обезбеђењу, са продуженим дејством, сви службеници обезбеђења су дужни да до краја 2016. године стекну лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења. У супротном,  неће моћи да се баве пословима обезбеђења и заштите почев од 01.01.2017. године.