ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

ПРОМОЦИЈА „КОЛУБАРА-УСЛУГА“ НА 5. НАЦИОНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

11. октобар 2016.

Пета национална конференција са међународним учешћем је одржана 8. октобра у Београду на тему „Иновациони модели екосистемског инжењерства“. Организована је уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

1

Наше предузеће је учествовало на овој конференцији, а представник је била мр Гордана Ђикић, дипл. инж. пољопривреде. На конференцији је излагала свој рад „Биолошка рекултивација површинских копова РБ „Колубара“ у функцији повећања производних карактеристика депосола“.

Циљ учешћа на поменутој конференцији био је да се представи предузеће „Колубара-Услуге“ и делатности којима се бавимо. „Колубара-Услуге“ су извођачи свих послова везаних за целокупну биолошку рекултивацију и пољопривредну производњу на површинама РБ „Колубара“ по налогу стручних служби. Посебно интересовање на конференцији изазвао је податак да се на депосолу постижу просечни приноси у ратарској производњи. Учесници су такође имали прилику да се упознају са воћним засадима у Барошевцу и Пркосави, као и Шумским расадником „Барошевац“.