ЋИРИЛИЦА LATINICA ENGLISH
line decor

ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ

 
 
 
 

 

 

 

ТОТАЛНА ШТЕТА НА ОБЈЕКТУ КОЛУБАРА-УСЛУГА

26. јун 2014. године

Олујни ветар незапамћене јачине погодио је територију Лазаревца око 18.30h. Највећу штету претрпела је месна заједница Шопић, где је смештена новоформирана Пословна јединица за сакупљање, класирање, сортирање, третман и  пласман секундарних сировина.

kancelarijaprostor

Ова пословна јединица део је предузећа „Колубара-Услуге“ д.о.о, а отпочела је са радом 17. јануара 2014. године добијањем Интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије. Формирана је у циљу проширења делатности предузећа чиме је омогућено упошљавање нових радника. Обзиром да главни задатак ове јединице представља смањење отпада, значајно се утиче и на заштиту животне средине.

presakrov

Међутим, услед временских непогода, дошло је до великих оштећења, како објеката тако и опреме на месту где се налази пословна јединица. Ветар је оштетио кровне конструкције, прозоре, урушен је зид, просторије су пуне влаге, а канцеларије нису у употреби. Громобранска инсталација је оштећена и прекинута, као и телефонска линија. Простор за складиштење секундарних сировина за транспорт у рециклажне центре оштећен је у потпуности, док је други објекат са магацином, канцеларијом и халом за пресовање претрпео веће штете. Уништено је око 70 % пословног простора. Такође је потопљена и оштећена колска вага.

Недостатак нужних услова за рад отежава функционисање пословне јединице. Узимајући у обзир обимност посла, неопходно је што пре отклонити насталу штету како би ова пословна јединица наставила са радом.